BM electric - bezdrátové domovní zvonky

Obchodní podmínky firmy B+M Electric s.r.o.

B&M Electric spol. s r.o.
se sídlem U Družstva Repo 3, Praha 4, 140 00
IČ 26773392
DIČ CZ26773392

korespondenční adresa:
U Družstva Repo 3,
140 00 Praha 4

zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92746

(dále jen "prodávající")

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.zvonky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 • Prodávající nabízí na stránkách www.zvonky.cz  elektrotechnický materiál (dále jen zboží).
 • Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.
 • Ceny uvedené na www.zvonky.cz jsou ceny konečné, tj. vč. platné DPH a příp. slevy platné v době poslední aktualizace katalogu zboží. Zvlášť se účtuje poštovné.
 • Reklamace se řídí reklamačním řádem.
 • Pro uzavření kupní smlouvy, vč. registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český nebo anglický jazyk.

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny systému www.zvonky.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.
 4. Kupující obdrží e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje e-mailem o průběhu vyřízení objednávky. Objednávku lze zrušit pouze výjimečně a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží na skladě. Pokud se zboží již nedodává, nebo je zcela vyprodané, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storna objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
 8. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci systému zvonky.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

B. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží dle § 53, odst.7 OZ)

 1. Kupující má právo podle § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku) bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), a to na vlastní náklady poštou.
 2. Do zásilky s vráceným zbožím je kupující povinen vložit kopii daňového dokladu, který obdržel od prodávajícího se zbožím.
 3. Zákazník v tomto případě nemá nárok na vrácení poštovného. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět příslušnou částku, a to způsobem odpovídajícím zvolené platbě za zboží, není-li dohodnuto jinak.

C. Dodací podmínky a platební podmínky:

1. Dodací lhůta:

 • Dodací lhůta u zboží na skladě činí zpravidla max. pět pracovních dnů od obdržení objednávky.
 • Dodací lhůta u zboží, které není v den odeslání objednávky na skladě, činí max. deset pracovních dnů.
 • Dodací lhůta zásilek do zahraničí může dosáhnout až jednoho měsíce.

2. Způsob dodání:

 • Obchodním balíkem na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p.
 • Obchodním balíkem prostřednictvím České pošty, s.p. – při platbě převodem.
 • Osobní odběr v sídle firmy dle výběru kupujícího na adrese:
  • U Družstva Repo 3, Praha 4

Odběr zboží je možný pouze v běžné pracovní době , která je pondělí až čtvrtek 8.00-13.00 hodin, v pátek 8.00-12.00 hod. Pro vydání zboží je třeba uvést číslo objednávky, případně jméno kupujícího nebo předložit kopii objednávky a uhradit na místě cenu zboží, nebyla-li úhrada provedena předem bankovním převodem.

3. Poštovné a balné Česká republika

 • Prodávající účtuje při dodávce zboží poštou na dobírku na území České republiky poštovné a balné  ve výši 158 Kč
 • Při dodávce zboží normálním balíkem, účtuje prodávající poštovné a balné 102 Kč.

4. Způsob platby:

Dle volby kupujícího a způsobu odběru zboží:

 • dobírka (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného)
 • bezhotovostním převodem
 • v hotovosti při převzetí zboží – platba se uskuteční v sídle prodávajícího označené v objednávce

5. Součástí dodávky bude platný daňový doklad.


D. Bezpečnost

Provozovatel internetového obchodu zvonky.cz a jeho obchodní partneři se zavazují, že všechny údaje, které o kupujícím získají v souvislosti s provozem tohoto obchodu, budou považovány za důvěrné a že je žádným způsobem nezneužijí, ani je neposkytnou neoprávněným osobám.

E. Archivace dat poskytnutých zákazníkem

 1. Údaje o uskutečněných obchodech s kupujícím jsou archivovány databázi prodávajícího.
 2. Kupující, který nemá vůči prodávajícímu žádné nevypořádané závazky, má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá -li jej o to písemnou formou. Prodávající se zavazuje v takovém případě nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím ze své databáze vymazat.

F. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.
 2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 40/1964 Sb (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. (zákon na ochranu spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů.
 3. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 24. března 2010 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Nákupní košík

počet položek0 ks
Cena celkem0.00 Kč
zobrazit nákupní košík

Vyhledávání

Registrace a přihlášení

Jméno a heslo

© 2000-2024 BM Electirc, All right reserved. Tvorba e-shopu EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS
srbsky english slovensky česky